Gratis alkoholbehandling

Få gratis og professionel rådgivning og/eller behandling med garanteret start inden for 14 dage.

Dit alkoholproblem skal ikke nødvendigvis have varet længe eller være meget alvorligt for, at du kan få hjælp.

Du skal ikke have nogen lægehenvisning for at henvende dig, men hvis du ønsker antabus eller ambulant medicinsk afrusning herfra, skal din egen læge kontaktes.

Hvis du ønsker det, kan du være anonym under hele forløbet.

Pårørende og arbejdsgivere til folk med et alkoholproblem er også velkomne til at benytte Alkoholbehandlingen til råd og vejledning.

Rusfrit netværk

Rusfri Cafe er et tilbud til dig som har opnået afholdenhed fra alkohol og ønsker at danne nyt netværk i et miljø, hvor man ikke konfronteres med alkohol og stoffer.

Rusfri Cafe kan blive et væsentligt element i din forandringsproces – at komme sig efter et langvarigt misbrug. I Rusfrit Netværk kan du møde andre ligesindede til socialt samvær og aktiviteter som madlavning, musik, spil, idræt og at lave kreative ting.

AA-møder

Anonyme Alkoholikere (AA) er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaringer, styrker og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme. Det eneste der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke.

Der afholdes møder i Skt. Andreas Kirke embedsboligen med adg. bag kirken Hadsundvej 81 - Mandag Kl. 19:00-20:00 og Fredag Kl. 17:00-18:00

Læs mere om Anonyme Alkoholikere på AA’s hjemmeside.

Individuelle samtaler og gruppebehandling

Alkoholbehandlingen bruger de behandlingsmetoder, som ifølge den nyeste forskning virker bedst. Behandlingen tager udgangspunkt i dine ønsker og mål med behandlingen. Her kan du få et overblik over nogle af behandlingstilbuddene.

Individuel behandling

Sammen med en fast behandler arbejdes med at udvikle kontrol over alkoholforbruget og trangen. Gennem behandlingen udvikles personlig indsigt og viden om egen drikkeadfærd. Det aftales individuelt, hvor ofte man mødes med behandleren, og hvor langt forløbet skal være.

Gruppeforløb og gruppebehandling

Der er forskellige former for gruppeforløb- og behandling på Rusmiddelcenter Randers.

Basisforløb

Basisforløb er et psykoedukativt forløb, der både retter sig i mod borgere, som er nye i behandling, men også pårørende til dem, der har et alkoholproblem. Formålet er at give indsigt i alkohols virkninger samt konsekvenser på personligt og relationelt plan. Formålet er endvidere at forberede borgeren på et behandlingsforløb.

Parsamtaler

Formålet med parsamtaler er afdækning og udredning af alkoholens omfang og konsekvenser for parret samt afdækning af, hvilke problemområder parret skal arbejde med, inden børnene inddrages.

Familiesamtaler

Formålet med familiesamtaler er at skabe den ønskede ændring i forhold til den drikkendes alkoholmålsætning, og at familien og de enkelte medlemmer får hjælp til at bearbejde konsekvenserne af alkoholproblemet. I forløbet arbejdes der på at ændre kommunikationen og relationerne i familien. 

Motivationsgruppe

Motivationsgruppen er et 6-ugers gruppeforløb til borgere med alkoholmisbrug, som har et ønske om forandring, men stadig befinder sig i en overvejelse om hvorfor eller hvorfor ikke dette skal ske. Formålet er derfor at afklare borgerens ambivalens overfor forandring, så de kommer frem til en beslutning om reduktion eller afholdenhed. 

Mindfulnessbaseret misbrugsbehandling

Mindfulnessbaseret misbrugsbehandling er et 8-ugers gruppeforløb til borgere, som har gennemgået indledende behandling for sin rusmiddelproblematik og dermed er rusfrie. Formålet er at understøtte vedligeholdelse af de opnåede resultater – herunder forebygge eller håndtere tilbagefald. Sessionerne varetages af to behandlere og indeholder oplæg, guidede meditationsøvelser i bevidst opmærksomhed samt hjemmetræning.

Behandlingsgruppe

Behandlingsgruppen er et tilbud til de borgere, som ønsker støtte til deres beslutning om forandring i forhold til alkoholvaner samt støtte til at kunne leve et for borgeren værdibaseret liv. I gruppebehandlingen søges bevidst både at have fokus på alkoholafhængigheden og på det levede liv.

Efterbehandlingsgruppe

Efterbehandlingsgruppen er et 3 måneders gruppeforløb, der tilbydes borgere over 18 år, som har gennemført et behandlingstilbud, og ønsker at fastholde målsætningen om alkoholafholdenhed.

Abstinensbehandling

Hvis du har haft et stort alkoholforbrug i en længere periode, kan du få abstinenser, når du holder op med at drikke. Abstinenser er ikke at forveksle med tømmermænd.

Hvis du har et overforbrug af alkohol, vil cellerne i din hjerne efterhånden vænne sig til påvirkningen af alkohol. Det betyder, at hvis du nedsætter dit forbrug eller stopper med at drikke alkohol, kan både din hjerne og krop reagere, og du kan opleve et eller flere af følgende symptomer:

  • Rysten
  • Svedudbrud (evt. fugtige håndflader)
  • Uro i dele af kroppen eller i hele kroppen
  • Hjertebanken
  • Rastløshed
  • Søvnbesvær
  • Angst

Ønsker du at stoppe dit alkoholforbrug i en kortere eller længere periode, er det vigtig at afhjælpe de fysiske abstinenser, der kan være skadelige for din krop.

På Rusmiddelcenter Randers tilbyder vi ambulant behandling af de fysiske abstinenser efter et stort alkoholforbrug. Det vil sige, at du bliver behandlet uden at blive indlagt.

Hvorfor skal abstinenser behandles?

Der er flere grunde:

  1. Abstinenser er fysisk belastende for din hjerne og krop og kan forværres fra gang til gang.
  2. Ubehandlede alkoholabstinenser kan være farlige, idet de kan udvikle sig til en potentiel livstruende tilstand, kaldet delirium tremens.
  3. Med en velgennemført medicinsk behandling har du bedre mulighed for at gennemføre et behandlingsforløb.

Sådan får du behandlet dine abstinenser

Du skal kontakte Rusmiddelcenter Randers, hvis du tænker, at abstinensbehandling kunne være en god mulighed for dig.

Er du allerede startet i alkoholbehandling, kan du sammen med din behandler aftale det bedste tidspunkt for abstinensbehandling.

Du vil herefter få en samtale med vores sygeplejerske. Såfremt sygeplejersken i samråd med din egen læge vurderer, at du har abstinenser (det er ikke alle der får det, men det er vigtigt at få det vurderet) vil du med medicinsk behandling kunne få afhjulpet dine abstinenser. På Rusmiddelcenter Randers bruger vi tablet Risolid eller Klopoxid.

For at forebygge de nerveskader i hjerne og ben som et overforbrug af alkohol kan forårsage, anbefaler vi at du samtidig tager to slags B-vitaminer i 3 måneder. Du får med til de første 10 dage herfra. Vi anbefaler, at du herefter selv køber B-vitaminer på apoteket og efterfølgende fortsætter behandlingen i tre måneder. Dette er for at forebygge de nerveskader i hjerne og ben som et overforbrug af alkohol kan forårsage.

Så længe varer behandlingen

Abstinensbehandlingen varer 6-10 dage, og du skal forvente, at der i løbet af behandlingen vil være 2-4 opfølgende samtaler med sygeplejersken.

Det er vigtigt, at du sover så meget som muligt under din abstinensbehandling, for at din krop og hjerne får ro og hvile til at komme sig. I det hele taget skal du være god ved dig selv under behandlingen. F.eks. er det også vigtigt, at du spiser godt. Det er derfor afgørende, at du vælger et tidspunkt for abstinensbehandlingen, hvor du har mulighed for at slappe af og tage den med ro i minimum én uge.

Efter behandlingen

Efter abstinensbehandlingen tilråder vi, at fortsætte samtaler med en behandler. Her har du mulighed for at i sammen arbejder med, hvordan du kan opfylde den målsætning, du ønsker.

Der vil også være mulighed for at opstarte Antabusbehandling, hvis du ønsker det.

Antabus og anden behandling

Du kan få udleveret antabus gratis på Alkoholbehandlingen. Det skal blot ordineres fra egen læge. Hvis du giver tilladelse til det, kan vi være behjælpelige med at kontakte din læge vedrørende ordinationen.

Antabus er ikke en behandling i sig selv, men et supplement. For nogle er det hjælpsomt at tage antabus for at blive alkoholfri i en periode. At være ædru er en fordel for behandlingen, idet man derved er klar nok i hovedet til at arbejde med problemet. Hvis det er muligt at holde en pause med at drikke uden antabus, kan det imidlertid være en fordel for behandlingen.

Hvis du gerne vil tage antabus, vil behandleren ofte lave en aftale med dig om at begynde behandlingsforløbet med en periode på antabus, efterfulgt af en periode uden antabus.

Det er i sidste instans din egen beslutning, hvad du vil med hensyn til antabus. Nogle beslutter sig til at fortsætte med antabus i årevis, nogle endda livet ud.

Rusmiddelcenter Randers' sygeplejersker vil også kunne vurdere behovet for trangdæmpende medicinsk behandling. Dette vil ske i tæt samarbejde med egen læge.

Døgnbehandling

Et døgnophold kan iværksættes, hvis Alkoholbehandlingens visitationsudvalg vurderer, at det er det bedste behandlingstilbud til dig.

Vær derfor opmærksom på, at du ikke på eget initiativ kan tage på døgnbehandling og dernæst få økonomisk støtte til det fra kommunen.

Åben rådgivning

I rusmiddelcenterets åbne rådgivning har du mulighed for at fortælle om dine bekymringer om alkohol og stoffer. Du kan få en samtale af cirka en halv times varighed.

Er du i tvivl, om du har et alkohol eller stofmisbrugsproblem, kan vi hjælpe dig med at afklare dette. Du kan også få mere at vide om vores behandlingstilbud samt få råd og vejledning om problematikker, der knytter sig til alkoholforbrug eller stofmisbrug.

Efter den første samtale kan du beslutte, om du gerne vil i behandling, eller om du vil have lidt betænkningstid og vende tilbage.

Åbningstider for Åben Rådgivning

Mandag: 13:00-16:00

Tirsdag: 09:30-12:00

Onsdag: Lukket

Torsdag: 13:00-16:00

Fredag: 09:30-12:00