Individuelle samtaler og gruppebehandling

Alkoholbehandlingen bruger de behandlingsmetoder, som ifølge den nyeste forskning virker bedst. Behandlingen tager udgangspunkt i dine ønsker og mål med behandlingen. Her kan du få et overblik over nogle af behandlingstilbuddene.

Individuel behandling

Sammen med en fast behandler arbejdes med at udvikle kontrol over alkoholforbruget og trangen. Gennem behandlingen udvikles personlig indsigt og viden om egen drikkeadfærd. Det aftales individuelt, hvor ofte man mødes med behandleren, og hvor langt forløbet skal være.

Gruppeforløb og gruppebehandling

Der er forskellige former for gruppeforløb- og behandling på Rusmiddelcenter Randers.

Basisforløb

Basisforløb er et psykoedukativt forløb, der både retter sig i mod borgere, som er nye i behandling, men også pårørende til dem, der har et alkoholproblem. Formålet er at give indsigt i alkohols virkninger samt konsekvenser på personligt og relationelt plan. Formålet er endvidere at forberede borgeren på et behandlingsforløb.

Parsamtaler

Formålet med parsamtaler er afdækning og udredning af alkoholens omfang og konsekvenser for parret samt afdækning af, hvilke problemområder parret skal arbejde med, inden børnene inddrages.

Familiesamtaler

Formålet med familiesamtaler er at skabe den ønskede ændring i forhold til den drikkendes alkoholmålsætning, og at familien og de enkelte medlemmer får hjælp til at bearbejde konsekvenserne af alkoholproblemet. I forløbet arbejdes der på at ændre kommunikationen og relationerne i familien. 

Motivationsgruppe

Motivationsgruppen er et 6-ugers gruppeforløb til borgere med alkoholmisbrug, som har et ønske om forandring, men stadig befinder sig i en overvejelse om hvorfor eller hvorfor ikke dette skal ske. Formålet er derfor at afklare borgerens ambivalens overfor forandring, så de kommer frem til en beslutning om reduktion eller afholdenhed. 

Mindfulnessbaseret misbrugsbehandling

Mindfulnessbaseret misbrugsbehandling er et 8-ugers gruppeforløb til borgere, som har gennemgået indledende behandling for sin rusmiddelproblematik og dermed er rusfrie. Formålet er at understøtte vedligeholdelse af de opnåede resultater – herunder forebygge eller håndtere tilbagefald. Sessionerne varetages af to behandlere og indeholder oplæg, guidede meditationsøvelser i bevidst opmærksomhed samt hjemmetræning.

Behandlingsgruppe

Behandlingsgruppen er et tilbud til de borgere, som ønsker støtte til deres beslutning om forandring i forhold til alkoholvaner samt støtte til at kunne leve et for borgeren værdibaseret liv. I gruppebehandlingen søges bevidst både at have fokus på alkoholafhængigheden og på det levede liv.

Efterbehandlingsgruppe

Efterbehandlingsgruppen er et 3 måneders gruppeforløb, der tilbydes borgere over 18 år, som har gennemført et behandlingstilbud, og ønsker at fastholde målsætningen om alkoholafholdenhed.