Afhængig - hvad så?

WHO's kriterier for afhængighed

I Rusmiddelcenter Randers vurderer vi om du har udviklet afhængighed ud fra, WHO’s afhængighedskriterier: Kan du svare ja til 3 ud af følgende 6 kriterier har du udviklet afhængighed i forhold til hash og andre stoffer:

  • Trang – fysisk eller psykisk oplevet trang til stoffer
  • Svækket evne til at styre indtagelsen og til at standse eller nedsætte brugen
  • Abstinenssymptomer eller stofindtagelse for at ophæve eller undgå disse
  • Toleranceudvikling – stigende forbrug over en længere periode.
  • Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug
  • Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning. Dvs. fortsat indtag trods viden om negative konsekvenser ved forbruget.