Medarbejdere

Rusmiddelcenter Randers har ca. 30 ansatte fordelt på mange faggrupper og funktioner.

En stor gruppe af de ansatte er behandlere i enten Alkohol- eller Stofafdelingen. De har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde; psykologer, pædagoger, socialrådgivere, HK'ere. Alle har supplerende efteruddannelser.

Desuden har vi tilknyttet en overlæge og en psykiater på fast basis som konsulenter. Endelig har vi vores administrationsafdeling samt en Viden & Forebyggelses-enhed.